[vc_custom_heading text=”Szkoła Debaty” font_container=”tag:h2|font_size:55px|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”]

Wszystko zaczęło się od inicjatywy Łukasza Słoniowskiego, który dzięki warsztatom Szkoły Liderów poznał formułę debaty oksfordzkiej. Zainspirowany tą niezwykłą formą dyskusji, obecny radny Krakowa zorganizował wraz z Liceum Świętego Jacka w Krakowie pierwszą edycję turnieju.

Ponieważ Liceum Świętego Jacka zakończyło swoją pracę, opiekę nad Szkołą Debaty przejęło III Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, które do teraz organizuje z debaty dla szkół średnich razem z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców.

Swoją żywotność projekt może zawdzięczać przede wszystkim swoim absolwentom, którzy powracają do turnieju w roli sędziów oraz tutorów, a także przejęli część zadań organizacyjnych. To właśnie oni, wraz z Pawłem Nowakiem na czele, postanowili na własną rękę rozwijać swoją umiejętność kulturalnej i merytorycznej dyskusji oraz przekazywać ją kolejnym pokoleniom uczestników.

Od początku istnienia Szkoły Debaty organizatorzy dbali o to, aby z roku na rok debaty oksfordzkie były coraz bardziej znane i docenianie w zarówno Mieście Królów jak i poza nim. Od najprostszych metod wskazywania zwycięzcy poprzez rozdzielanie dziesięciu punktów między dwie drużyny, poprzez podstawową wersję karty oceny, aż po obecny jej kształt staraliśmy się podnosić poziom sędziowania w taki sposób, aby werdykt był jak najbardziej sprawiedliwy i obiektywny, a udzielana mówcom informacja zwrotna nie tylko opisywała debatę, ale także była punktem wyjścia do ich pracy nad swoim warsztatem argumentacyjnym i retorycznym.

Dziś projekt jest znany w całym Krakowie. Choć jego formuła zmieniała się na przestrzeni lat, główna idea pozostaje niezmienna – ma on być szkołą kulturalnej i merytorycznej wymiany poglądów, szkołą świadomego rozwijania swoich umiejętności, szkołą patrzenia na każdy problem z różnych perspektyw.

Menu