Czym jest ?

Debata oksfordzka jest to sformalizowana forma dyskusji pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. Toczy się ona nad podawaną z wyprzedzeniem (najczęściej tygodniowym) tezą – jasnym stwierdzeniem, które można potwierdzić lub obalić. Na 15 minut przed rozpoczęciem debaty drużyny w wyniku losowania przeprowadzanego przez sędziego stają się drużyną propozycji (broniącą podanej tezy) i opozycji (mającej ją obalić).

Debatę oksfordzką prowadzi marszałek. Jest to osoba, która czuwa nad uroczystym przebiegiem debaty – zaprasza mówców do wygłoszenia swoich mów, pilnuje czasu wystąpień oraz dba o niezakłócony przebieg danej przemowy. 

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

Wystąpienia trwają 5 minut, po tym czasie marszałek powinien odebrać głos osobie przedłużającej swoje przemówienie. Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

Co nam dały ?

Menu