Materiały Warsztatowe

Trenerzy Fundacji Nowy Głos przygotowali 10 filmów instruktażowych.
Zapraszamy do zapoznania się z profesjonalnymi materiałami podzielonymi na konkretne zagadnienia tematyczne.

1. Dlaczego warto debatować – Anna Radlińska 

2. Jak przygotować się do debaty – Michał Kruszyński 

3. Rodzaje tez i ciężar dowodu – Bartosz Tarnowski

4. Charakteryzowanie i kontekstualizacja w debacie – Michał Kruszyński

5. Argumentacja – Dorota Kaiper 

6. Kontrargumentacja – Maciej Gutowski

7. Ważenie argumentacji i podsumowanie – Dorota Kaiper

8. Struktura mowy i zarządzanie czasem – Anna Radlińska 

9. Prowadzenie obrad sędziowskich – Maciej Gutowski

10. Etyka w debacie – Bartosz Tarnowski

Menu